Lopende projecten

JAEL Educatie is betrokken bij een aantal projecten, vaak in samenwerkingsverbanden van verschillende vormen. De belangrijkste zijn op dit moment:

ELICIT-PLUS
Het project ELICIT-PLUS werkt aan de bewustwording dat we allen horen tot dezelfde Europese gemeenschap, ontstaan rond een gemeenschappelijke Europese cultuur en met gemeenschappelijk waarden. Met vijfentwintig partners uit verschillende hoeken van het onderwijscontinuum worden modules ontwikkeld met als doelstellingen de beroepsmatige versterking van de positie van de leraar en de bevordering van de actieve deelname van de mensen in het functioneren van de democratie. Kijk voor de details op ELICIT+.

Uitgeverij Malmberg
Diverse werkzaamheden voor de methode D’accord voor het vak Frans. Renata Jansen / Eline Jansen met d'Accord Frans lesboek voor VWOAEDE–NL
Met de AEDE Nederland zijn en worden AEDE projecten uitgevoerd, gericht op (Europees) burgerschap, waaronder:

  • Studiereizen voor docenten
  • Studiedagen voor docenten
  • Ontwikkeling van een Europees burgerschapsdiploma.

Raad van Europa
JAEL Educatie is actief betrokken bij diverse projecten en campagnes door of namens de Raad van Europa: